Financije

Posudba novca bez ugovora

Posudba novca bez ugovora može biti vrlo rizična za sve uključene strane. Jedan od najvećih rizika je da nema ničega što bi vas sprečavalo da ne isplatite novac koji ste posudili. Bez ugovora, nema ni