Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena TUK

Prezime TUK je relativno rijetko u Hrvatskoj, ali se može pronaći u nekoliko krajeva kao što su Zagorje, Međimurje i Slavonija. Prezime TUK se može povezati s riječju tukati koja u hrvatskom jeziku zn

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena TUK

Prezime TUK jedno je od mnogih prezimena koja se javljaju u Hrvatskoj. Kao i kod većine prezimena, porijeklo prezimena TUK možemo pratiti u prošlosti te povezati s riječima ili imenima koja su nekada