Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PREZELJ

Prezime PREZELJ je vrlo rijetko i karakteristično samo za Sloveniju. Ono se sastoji od pet slova i ima posebno značenje, koje je vezano uz agrarnu tradiciju i kulturu ovog područja.Prema etimološko

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PRESNEC

Prezimena su važan dio naše kulture i identiteta. Uz to što nas razlikuju od drugih, u sebi nose i svoju priču i porijeklo. Jedno od takvih prezimena je i prezime PRESNEC.PRESNEC je prezime koje se

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PREMERU

Prezime Premeru može se naći u rumunjskoj kulturi, a njegovo značenje i porijeklo seže duboko u prošlost. Prezime je nastalo iz riječi "premier", koja u prijevodu znači prvoklasni ili prvi. Ovo prezim

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena COLNAR

Značenje i porijeklo prezimena COLNAR: Odakle potječe?Prezime Colnar potječe iz Slavonije, regije smještene u istočnoj Hrvatskoj. Prema nekim teorijama, prezime Colnar dolazi od riječi "kolnar" koja