Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena POLJSKI

Značenje i porijeklo prezimena POLJSKI: Odakle potječe?Prezime Poljski ima svoje korijene u slavenskoj kulturi. Riječ Poljski dolazi od riječi "polje", što označava otvorenu površinu zemlje. Prezime