Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PIL

Prezime PIL u Hrvatskoj nije toliko uobičajeno, ali se ipak može pronaći u nekoliko krajeva zemlje. Prema jednoj teoriji, prezime PIL potječe od imena Pavao, koje je bilo vrlo popularno u srednjem vij