Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena FEHERVARI

Prezime FEHERVARI ima svoje korijene u Mađarskoj, a njegovo značenje može se povezati s mađarskom poviješću i kulturom. Riječ FEHERVARI sastoji se od dvije riječi: "fehêr" što znači bijelo i "vâr" što

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PANKASZ

Prezime PANKASZ ima zanimljivo porijeklo i značenje. Ovo prezime je karakteristično za područje Mađarske, a ime PANKASZ može se pronaći u različitim oblicima, kao što su Pankasz, Pankas i Pankaszovics

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena FEKETE

Prezime FEKETE je jedno od najčešćih prezimena u Mađarskoj. Ono potječe od mađarske riječi "fekete" što znači "crni". Ovo prezime je najčešće povezano s Mađarima koji su živjeli u Transilvaniji, a zat

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena NAGY

Prezime NAGY jedno je od najčešćih prezimena u Mađarskoj, ali može se pronaći i u drugim dijelovima srednje i istočne Europe. Ovo prezime potječe iz Mađarske, a ime Nagy na mađarskom jeziku znači 'vel