Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena JURAJ

Prezime JURAJ jedno je od najčešćih prezimena u Hrvatskoj, a njegovo porijeklo seže u srednji vijek. Ime Juraj dolazi od grčkog imena Georgios, što znači "zemljoradnik" ili "ratnik". U Hrvatskoj se im