Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena JUGOV

Prezime JUGOV jedno je od onih prezimena koja su veoma rijetka u Hrvatskoj. Ovo prezime potječe od nadimka kojim se označavao čovjek koji živi na jugu, odnosno na jugozapadnoj strani. Prezime JUGOV ta