Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PETRAČIJA

Prezime Petračija je hrvatsko prezime koje se najviše nalazi na području Dalmacije, točnije u Šibeniku i okolici. Ovo prezime ima zanimljivu povijest i nije lako utvrditi njegovo točno porijeklo.Na

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena GRGAR

Prezime GRGAR je jedno od češćih prezimena u Hrvatskoj, a nosi ga više od 2000 ljudi. Ime GRGAR ima svoje porijeklo u latinskom imenu Georgius, koje se u prevodu znači "zemljoradnik". Ime Georgius je

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PETRINČIĆ

Prezime Petrinčić potječe od imena Petrinja, grada u Sisačko-moslavačkoj županiji u Hrvatskoj. Prema nekim teorijama, prezime je dobilo ime po nekom od njegovih stanovnika ili kuća u kojima su živjeli

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena GEREK

Prezime GEREK nije jedno od najčešćih prezimena u Hrvatskoj, ali ipak ima svoju povijest i značenje. Prema dostupnim podacima, prezime GEREK javlja se uglavnom u Hrvatskoj, Njemačkoj, Austriji i Češko

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena JURIŠIN

Značenje i porijeklo prezimena JURIŠIN: Odakle potječe?Prezime JURIŠIN je jedno od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj, ali je ipak zanimljivo istražiti njegovo značenje i porijeklo. Prema dostupni

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena JURIČINEC

Prezime JURIČINEC je jedno od rijetkih prezimena koje se može povezati s imenom Juraj. Prema etimološkom značenju, ime Juraj potječe od grčke riječi "georgos", što znači "zemljoradnik". Ime Juraj bilo

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena LUKINAC

Prezime Lukinac je jedno od brojnih prezimena koja se mogu pronaći u Hrvatskoj. Ime Lukinac se sastoji od dva dijela: "Luk" i "inac". Luk se odnosi na biljku luka, dok se "inac" dodaje prezimenu kako

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KRBOT

Prezime Krbot se pojavljuje u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a pretpostavlja se da potječe iz srednjovjekovne Bosne. Postoje različita tumačenja značenja prezimena Krbot, ali najčešće se povezuje sa

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KRAJNA

Prezime Krajna u Hrvatskoj je, prema popisu stanovništva iz 2011. godine, nosilo oko 300 osoba. Iako se ne može sa sigurnošću utvrditi podrijetlo ovog prezimena, postoje neke teorije o njegovom značen

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena GATARIĆ

Prezime GATARIĆ jedno je od češćih prezimena u Hrvatskoj, a prema nekim izvorima, može se pronaći i u Srbiji i Bosni i Hercegovini. No, odakle potječe ovo prezime i što ono zapravo znači?Prema nekim