Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HUS

Prezime HUS je među manje zastupljenim prezimenima u Hrvatskoj, ali ga ipak posjeduju brojne obitelji. Njegovo značenje i porijeklo mogu se objasniti kroz etimološku analizu riječi koje ga čine.Prez