Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HURČAK

Prezime Hurčak je relativno rijetko prezime u Hrvatskoj, a često se javlja u sjeverozapadnom dijelu zemlje, posebice u Međimurju. Značenje ovog prezimena je povezano s riječju hura, koja u međimurskom