Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HULJINA

Prezime HULJINA jedno je od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj, no iako nije toliko rašireno, ima svoju povijest i značenje. Prezime HULJINA potječe iz Dalmacije, a najveća koncentracija Huljina dan