Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HUK

Prezime HUK, kao i mnoga druga hrvatska prezimena, ima svoje korijene u starom slavenskom jeziku. Prezime HUK potječe od riječi "hukati", što znači proizvoditi jak i glasan zvuk. Ovo prezime je vrlo r