Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HUDEČEK

Prezime Hudeček spada u kategoriju rijetkih prezimena koje se danas mogu pronaći u Hrvatskoj i Sloveniji. Prema dostupnim podacima, prezime Hudeček nalazimo u nekoliko slavenskih zemalja poput Hrvatsk