Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HRŽENJAK

Prezime HRŽENJAK pripada skupini prezimena koja su nastala od starih hrvatskih osobnih imena. Ime HRŽENJAK možda zvuči netipično, no zapravo se radi o prezimenu koje ima dugu i bogatu povijest. Prezim