Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HRUBIK

Prezime Hrubik jedno je od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj, ali ono ima svoju bogatu povijest i značenje. Prezime Hrubik nije previše rasprostranjeno, ali se često može čuti u okolici Koprivnice,