Prezime Reškovac, koje je danas relativno rijetko, potječe iz Hrvatske, a konkretnije iz Slavonije. Značenje ovog prezimena nije poznato sa sigurnošću, ali se vjeruje da je nastalo od riječi “rešetka”