Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena RELJA

Prezime Relja jedno je od češćih prezimena u Hrvatskoj i Srbiji, a prema nekim izvorima, potječe iz srpskog jezika. Riječ "relja" označava štap koji se koristi za razne svrhe, poput podupiranja vinove