Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena REIĆ

Prezime Reić danas je jedno od manje zastupljenih prezimena u Hrvatskoj, no to ne znači da je manje važno od drugih. Kao i sva prezimena, i ovo je nastalo iz nekog razloga te ima određeno značenje i p