Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MINIĆ

Prezime MINIĆ je jedno od češćih prezimena u Hrvatskoj, ali i Bosni i Hercegovini, Srbiji te Crnoj Gori. Ono potječe od imena MINA, koje ima svoje korijene u grčkoj mitologiji. MINA je bila ime jedne