Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MILIN

Prezime MILIN je jedno od češćih prezimena u Hrvatskoj i okolnim zemljama. Prema nekim izvorima, prezime MILIN potječe od imena Emil, koje je bilo popularno u Njemačkoj i Austriji u 19. stoljeću. Među