Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ITRIĆ

Prezime ITRIĆ jedno je od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj, ali i dalje ima svoju važnost. Kao i većina prezimena, ITRIĆ je došao do nas kroz povijest i ima svoje značenje i porijeklo.Prema dost