Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena IŠEK

Prezime Išek možemo pronaći u Hrvatskoj, Mađarskoj, Austriji i Njemačkoj. Iako se prezime Išek ne nalazi među najčešćim prezimenima u Hrvatskoj, zasigurno ima svoju priču koja ga čini posebnim.Prem