Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena IKAČ

Prezime IKAČ ima zanimljivo značenje i porijeklo koje se može pratiti kroz povijest. IKAČ je prezime koje je karakteristično za područje Hrvatske, ali se može pronaći i u drugim zemljama.Prema nekim