Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HRLEC

Prezime HRLEC pojavljuje se u Hrvatskoj, a njegovo porijeklo seže u duboku povijest. Ime HRLEC ima slavenski korijen, a dolazi od riječi "hrle", što znači "brzo trčanje" ili "trčkarati". Kada se prezi