Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HOŠNJAK

Prezime Hošnjak predstavlja jedno od češćih prezimena u Hrvatskoj, a može se pronaći u gotovo svim dijelovima zemlje. Njegovo značenje i porijeklo su predmet mnogih rasprava i teorija, stoga ćemo u ov