Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HOĐA

Prezime HOĐA jedno je od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj, ali ima svoju zanimljivu priču. Prezime HOĐA ima svoje korijene u Dalmaciji, točnije u okolici Šibenika. Pretpostavlja se da prezime potj