Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HERENDA

Prezime HERENDA je jedno od onih prezimena koja se često pojavljuju u Hrvatskoj, ali i u drugim dijelovima svijeta. Njegovo porijeklo je vrlo interesantno i dugačko, a njegovo značenje se može tumačit