Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HALAR

Prezime HALAR je prilično rijetko prezime u Hrvatskoj, ali ga se može pronaći u nekoliko županija, među kojima su Međimurska, Koprivničko-križevačka, te Bjelovarsko-bilogorska županija. Zanimljivo je