Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HABUN

Prezime Habun jedno je od rijetkih prezimena koje se danas mogu pronaći uglavnom u Hrvatskoj te samo u maloj mjeri u susjednim zemljama. No, mnogi se pitaju: odakle potječe prezime Habun i kakvo je nj