Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena GRAN

Prezime GRAN prilično je rijetko u Hrvatskoj, ali se često susreće u nekim drugim dijelovima svijeta. Njegovo porijeklo je prilično nejasno, no postoje neke teorije o tome odakle potječe.Jedna od na