Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena GLUČINA

Prezime GLUČINA jedno je od češćih prezimena u Hrvatskoj, ali i šire. Prezime se sastoji od dva dijela - GLUČI i NA. No, što to zapravo znači i odakle potječe ovo prezime?Prema nekim izvorima, prezi