Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena GAUŠ

Prezime GAUŠ se može pronaći u mnogim dijelovima svijeta, ali najčešće se pojavljuje u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj. To prezime ima značenje "lokalni stanovnik", što ukazuje na to da su prvi nosit