Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena FOTEZ

Prezime FOTEZ je relativno rijetko prezime koje se najčešće susreće u nekoliko europskih zemalja, poput Hrvatske, Slovenije i Italije. Prema dostupnim podacima, ovaj obiteljski naziv je nastao u ranom