Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena FOŠKO

Prezime Foško je vrlo rijetko prezime u Hrvatskoj, ali se može pronaći u Istri i na otoku Krku. Nastalo je od imena Foška, koje se sastoji od dvije riječi - "foš" i "ka". Ta imena su se koristila u Is