Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena FLORIČIĆ

Prezime Floričić ima zanimljivo značenje koje ukazuje na povezanost s cvijećem. Riječ Floričić dolazi od talijanske riječi "fiore" što znači cvijet, te se može prevesti kao "mali cvijet". Ovo prezime