Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena FEGEŠ

Prezime FEGEŠ vrlo je rijetko i neobično u današnje vrijeme. Iako se ne zna pouzdano podrijetlo ovog prezimena, postoje neke teorije koje bi mogle objasniti njegov nastanak.Jedna od teorija kaže da