Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena FAJS

Prezime Fajs spada u skupinu slovenskih prezimena čije su osnove staroslovenski nazivi za biljke. Prema jednoj teoriji, riječ "fajža" nekada je označavala divlju ružu koja je rasla u području današnje