Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ERNST

Prezime ERNST jedno je od brojnih prezimena koja su u hrvatskim krajevima prisutna već dugi niz godina. Ovo prezime ima porijeklo iz Njemačke, a prema nekim teorijama nastalo je od riječi "Ernst", što