Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ĐURIN

Značenje i porijeklo prezimena ĐURIN su pitanja koja mnogi ljudi postavljaju kada se susretnu s ovim prezimenom. Đurin je prezime koje je dosta često u Hrvatskoj, a i na području nekadašnje Jugoslavij