Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena DUJIĆ

Prezime DUJIĆ je jedno od češćih prezimena u Hrvatskoj te se često susreće u Dalmaciji, ali i drugim dijelovima Lijepe Naše. No, odakle potječe ovo prezime te što ono zapravo znači?Prema nekim izvor