Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ĐOGIĆ

Prezime ĐOGIĆ jedno je od najčešćih prezimena u istočnoj Hercegovini i okolici Trebinja. Prema narodnoj predaji, prezime ĐOGIĆ dolazi od turske riječi 'džok', što znači 'lijenosti'. Prema ovoj teoriji