Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ĐODAN

Prezime Đodan je jedno od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj, ali je zato vrlo zanimljivo kada je riječ o njegovom značenju i porijeklu. Prezime Đodan se sastoji od dva dijela: "đo" i "dan".Prvi