Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena DLESK

Prezime DLESK spada u kategoriju rijetkih prezimena u Hrvatskoj. Prema podacima iz 2019. godine, u Hrvatskoj živi svega 39 osoba s ovim prezimenom.Porijeklo prezimena DLESK nije sasvim jasno, ali s