Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena DESPUT

Prezime Desput je prilično rijetko u Hrvatskoj i spada u kategoriju manje poznatih prezimena. Njegovo značenje i porijeklo intrigiraju mnoge, a mnogi se pitaju odakle potječe. Prezime Desput nije hrva