Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena DERMIT

Prezime Dermit odnosi se na vrlo malo broj ljudi koji žive u Hrvatskoj. Međutim, iako je broj ljudi s ovim prezimenom mali, ono ima duboko korijenje u povijesti zemlje. Prezime Dermit je ime koje je u