Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena DEBELEC

Svakom prezimenu krije se priča, a tako je i s prezimenom DEBELEC. Ovo prezime ima slovensko porijeklo, a smatra se da potječe od riječi "debela", što u prijevodu znači "debeo" ili "debeli". Stoga bi