Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CURL

Prezime CURL ima svoje korijene u engleskom govornom području. To prezime se prema nekim izvorima može dovesti u vezu s engleskom riječi "curl", koja označava kovrču ili uvijanje. Prema drugim izvorim