Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CULIĆ

Prezime CULIĆ jedno je od češćih prezimena u Hrvatskoj, ali i u Bosni i Hercegovini te Srbiji. Ovo prezime ima zanimljivo značenje i porijeklo, koje će biti objašnjeno u ovom članku.Prezime CULIĆ po