Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CINK

Značenje i porijeklo prezimena CINK: Odakle potječe?Prezime CINK jedno je od manje zastupljenih u Hrvatskoj, no zato ima vrlo zanimljivo porijeklo. Prezime CINK je razvijeno od osobnog imena Cinko,